6 stycznia 2016

Filmowanie / fotografowanie

Możliwość filmowania i fotografowania w Tatrzańskim Parku Narodowym wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po złożeniu wniosku.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej.

Wniosek  powinien zawierać:

  • nazwę i siedzibę wnioskodawcy
  • termin realizacji zdjęć filmowych/fotograficznych
  • obszar planowanej realizacji zdjęć filmowych/fotograficznych
  • scenariusz scen realizowanych na terenie Parku (dot. filmowania)
  • liczbę osób biorących udział w zdjęciach

Zezwolenia  na realizację zdjęć filmowych wydawane są przez Dział Udostępniania.

Zezwolenie na realizację zdjęć filmowych określa warunki i zasady realizacji filmu. Zezwolenie może posiadać klauzulę o konieczności zgłaszania wejścia w teren służbom terenowym Parku. 

Opłata za realizację zdjęć filmowych:

  • filmy edukacyjne (opłata za dzień zdjęciowy)
    •  zdjęcia ze szlaku turystycznego –  bez opłat
    • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 300,00 zł
  • filmy komercyjne, reklamowe (opłata za dzień zdjęciowy)
    • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie reklamowe odbywająca się w mediach masowego przekazu itp.– 10 000,00 zł
    • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie zawierające treści edukacyjne – 5 000,00 zł
    • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 15 000,00 zł
  • materiał  filmowy wykorzystywany w programach rozrywkowych, serialach itp.
    • zdjęcia ze szlaku turystycznego – 2 000, 00 zł
    • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 10 000,00 zł
  • materiał  filmowy wykorzystywany w cyklicznych serwisach informacyjnych, pogodowych, reportażach itp.
    • zdjęcia ze szlaku turystycznego – bez opłat
    • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 000,00 zł

Opłaty dodatkowe

  • użycie modeli latających – opłatę podstawową podwyższa się o 10 000,00 zł
  • użycie motolotni – opłatę podstawową podwyższa się o 20 000,00 zł
Opłaty pobiera się pod warunkiem uzyskania odrębnego zezwolenia.

Opłaty związane z realizacją filmów fabularnych są ustalane w umowach określających warunki produkcji.


Opłaty za fotografowanie

  • Fotografowanie w celach reklamowych:
    • sesje zdjęciowe do kampanii reklamowych, sesje modelingowe itp. – 5 000,00 zł
  • Fotografowanie na szlaku turystycznym uroczystości rodzinnych (np. sesje ślubne):
    • opłata za jeden dzień zdjęciowy – 150,00 zł. (wniosek należy złożyć  co najmniej z  dwudniowym wyprzedzeniem- dwa dni robocze)
    • roczny abonament (dla fotografa) – 1 000,00 zł
  • Fotografowanie w celach prasowych i reportażowych :
    • zdjęcia ze szlaku turystycznego   bez opłat
    • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 000,00 zł

Jeśli filmowanie jest związane z koniecznością wydania zezwolenia na wjazd, to wniosek należy złożyć za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej.

Nie wydajemy zezwoleń na wjazd do Parku w celu wykonywania sesji ślubnych.

Podstawa prawna

Upoważnienie do pobierania ww. opłat jest zawarte w Ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Definicja pojęcia "udostępnianie" zawarta jest w ustawie. Oznacza ono umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego.  Opłaty, o których mowa, są przychodami parków narodpowych i są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody.

Drukuj