22 grudnia 2017

Komunikat do środowisk wspinaczkowych i narciarskich

W Tatrach pełnia zimy i coraz lepsze warunki narciarskie i wspinaczkowe. Przedstawiciele tych dyscyplin działają w rejonach udostępnionych, ale niestety też w tych, które nie są dopuszczone do tych działalności. Rejony te, szczególnie Tatry Zachodnie, są ważną ostoją dla fauny, np. kozic. Każda obecność ludzi to dla zwierząt duży stres i niepokój. Spłoszone kozice tracą energię, której uzupełnienie jest trudne w związku z brakiem pożywienia.

Rejony wspinaczkowe to też miejsca gawrowania niedźwiedzi. Pojawienie się tam ludzi może spowodować wybudzenie i spłoszenie niedźwiedzia, a tym samym zagrożenie, że może on nie przetrwać zimy. To także niebezpieczeństwo dla człowieka  spłoszone zwierzę może być agresywne.

W tej chwili szczególnie istotne z tych powodów są rejony Czuby Jaworzyńskiej, Zawratu Kasprowego, Waksmundzkich Ścianek, Zagonnej Turni i Małej Świstówki.

O gawrowaniu niedźwiedzi w tych lokalizacjach wiemy dzięki obrożom telemetrycznym. Nie wszystkie osobniki są jednak zaobrożowane i należy się liczyć z tym, że w każdym pozaszlakowym terenie można "wejść" na gawrę. Wspomniane rejony są monitorowane. Będziemy zmuszeni karać wszystkich, którzy nie zastosują się do ograniczeń.

Chcemy też podkreślić, że wyróżnienie powyższych rejonów nie oznacza przyzwolenia na działalność w innych nieudostępnionych terenach. Wszystkie nieudostępnione tereny są monitorowane przez służby Parku.

Dziękujemy za wsparcie naszych działań.

Drukuj