2 stycznia 2019

Likwidacja kasy

Kasa w budynku dyrekcji TPN została zlikwidowana. Od 1 stycznia 2019 roku wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy.

Rachunek bankowy TPN:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków 
nr rachunku bieżącego 31 1130 1150 0012 1252 0720 0005

----------------------------------------------------------------------------

Dane adresowe:

Tatrzański Park Narodowy

ul. Kuźnice 1

34-500 Zakopane

Drukuj