26 stycznia 2018

Nowe regulacje dla taterników i narciarzy ekstremalnych

Na początku stycznia weszło w życie nowe zarządzenie Dyrektora TPN w sprawie uprawiania taternictwa i narciarstwa ekstremalnego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pierwsza nowość to uruchomienie elektronicznej książki wyjść taternickich. Jest to dodatkowa opcja dokonania rejestracji, nie obligatoryjna. Oznacza to, że nie trzeba korzystać z systemu, można tak jak dotychczas wpisać się  w książce papierowej. Podkreślamy, że wpisy taternickie dotyczą tylko wspinaczy. Ani w systemie elektronicznym, ani w wersji papierowej nie należy rejestrować wyjść turystycznych po szlakach. Informacje o takich wyjściach, ze względów bezpieczeństwa, powinny być komuś przekazywane (rodzina, znajomy, recepcja hotelu bądź schroniska), ale książki taternickie temu nie służą. 

Kolejną istotną zmianą w zarządzeniu jest dopuszczenie poruszania się na nartach taterników podczas podejścia pod ściany, powrotu oraz na wybranych drogach taternickich i liniach w terenie udostępnionym dla taternictwa. Drogi i linie zostały wymienione w załączniku do zarządzenia. Osoby dokonujące zjazdów na nartach/snowboardzie muszą się wpisać w elektronicznej książce wyjść. Zarządzenie dostępne jest tutaj.

Treść zarządzenia była konsultowana z przedstawicielami środowisk działających w terenach taternickich i z TOPR-em – dziękujemy za owocną współpracę i wsparcie naszych działań. Mamy nadzieję, że nowe regulacje usatysfakcjonują wszystkie strony. Podkreślamy, że jesteśmy otwarci na zmiany, musimy jednak zawsze brać pod uwagę konieczność zachowania balansu między ochroną a udostępnianiem.

Drukuj