8 maja 2017

Wykup działek

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możemy wykupić nieruchomości położone w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego od prywatnych właścicieli będących w trudnej sytuacji życiowej.

Program dotyczy m.in. Polany Lichajówki, Błociska, pod Jeziorem, Kiczora, Spyrłówka. Właściciele działek, którzy nie mają pewności, czy ich nieruchomości leżą w granicach Parku,  mogą sprawdzić ich położenie z naszą pomocą. Aby to zrobić, potrzebne będzie wskazanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego.

W miarę napływania  zgłoszeń będziemy sukcesywnie składać do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie wykupów.  Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia będzie posiadanie zaświadczenia właściwego organu gminy, powiatu lub ich jednostek organizacyjnych o trudnej sytuacji życiowej właścicieli nieruchomości prywatnych oraz uregulowany stan prawny nieruchomości.

Termin składania wniosków do NFOŚiGW został wyznaczony od 20 kwietnia do 15 grudnia tego roku lub do wyczerpania funduszy.

Osoby zainteresowane sprzedażą nieruchomości, spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt z sekretariatem TPN (tel. 18 20 23 200, e-mail. sekretariat@tpn.pl).

Drukuj